راه های ارتباطی با ما :

آدرس:

استان البرز، کرج، شهرک اوج، بوعلی غربی، روبروی دانشگاه هنر

تلفن های تماس            

امور مشتریان :             91014001 – 026

امور فروشندگان :          91014002 – 026

انتقادات و پیشنهادات :  91014003 – 026

مارکت پلیس